Kursus i Integral Livspraksis

Jeg kan altid kontaktes hvis der fra en gruppe er ønske om afholdelse af et kursus.