Mentoring / Coaching

Coaching betyder grundlæggende at træne dig til at finde dit fulde potentiale og at bruge dine ressourcer på bedste måde i dit liv. Du finder svarene i dig selv ved hjælp af de spørgsmål som jeg stiller.

Det er en enkel og virkningsfuld metode, hvor vi holder fokus på det, der kan hjælpe dig til at overkomme dine hindringer, så du kan leve i større overensstemmelse med dig selv. Vi kigger på situationer, som du ønsker anderledes og ser på, hvad du kan gøre fremover.

Det kan være nogle blinde punkter som gør, at du i nogle områder af livet gang på gang havner i den samme uønskede situation. I et Coaching forløb kan jeg hjælpe dig med at finde de blinde punkter, så du bliver bedre i stand til at håndtere tingene, hvis du kommer i en lignende situation igen. Jeg stiller spørgsmålene og du finder svarene i dig selv.

I Life coaching inddrager vi hele dit liv, da det hele hænger sammen. Ex kan din trivsel i parforholdet være påvirket af din trivsel på arbejde og omvendt. Derfor passer det fint sammen med den holistiske tilgang fra Integral Livspraksis.

ID betyder, at den er Integrativ og Dynamisk, hvilket vil sige, at vi arbejder med flere forskellige psykologiske teorier, metoder og traditioner, i stedet for at lade os begrænse af en enkelt selvudviklingsmetode eller coaching retning.

ID betyder også, at den er Identitetsorienteret. Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet eller roller som muligt. Eksempler på de identiteter eller roller kan f.eks være perfektionisten og den indre kritiker. Når du afdækker dine roller/former, kan du blive opmærksom på dit eget drama, agere anderledes og handle i større overensstemmelse med dig selv. At blive klogere på dig selv og dine handlinger frigiver energi, som kan investeres et andet sted i dit liv.

Mentoring adskiller sig fra coaching ved, at jeg som mentor er til stede med hele min person. Jeg støtter, vejleder og rådgiver med baggrund i min egen erfaring.

Dvs at jeg stiller afklarende spørgsmål som i Life Coachingen samtidigt med, at jeg også selv bidrager med forslag til, hvorledes spørgsmålene kan besvares ud fra min viden og erfaringer på området. Det er så frit for dig, hvordan du vil bruge erfaringerne, således som du finder det bedst i din situation.

Man kan betragte det som en naturlig måde at kanalisere viden og erfaringer videre på, ved, at jeg som mentor fremkalder erfaringerne, så både succes’er og fejltrin kan blive genstand for dialog. Hvad skabte succesen, hvad forårsagede fejl eller uheld. Og hvordan kom jeg videre.