Kursus i Mindfulness og Meditation

Hen over sommeren er der ikke planlagte kurser i mindfulness. Jeg kan altid kontaktes hvis der fra en gruppe er ønske om afholdelse af et kursus.