Mindfullness

Mindfulness er at være til stede med fuld opmærksomhed lige her og lige nu. At have alle sanser åbne, og at være opmærksom på dine tanker, følelser og sanseindtryk. Uden at bedømme eller vurdere det, du oplever. Bare registrere det, som er. Og så slippe det uden at reagere på det.

I mindfulness træner du den ultimative frihed: nemlig at slippe fri af sindets tyranni. Det betyder at du mærker fx frustration eller vrede, men at du er i stand til at slippe den igen uden at skulle reagere på den. Det betyder at du ikke lader dig føre rundt af dine spontane tanker og følelser uden rorpind.

Det er som at være herre i eget hus, hvor du er i stand til bevidst at styre dine tanker og følelser. Hvordan du vil forholde dig til livet, til mennesker du møder, situationer du står i, problemer og udfordringer. Når du bevidst træner dit sind bliver du bedre i stand til at vælge hvordan du vil opleve det der sker i dig og omkring dig. Hvordan du vælger at reagere på det.

Meditation er som mindfulness en træning af sindet. Meditation kan bruges på mange forskellige måder, men en fællesnævner for alle meditationsformer, er, at man søger mod at opnå noget. Det være sig at tømme sindet for at opnå overskud, guide sindet i en bestemt retning eller opnå en højere forståelse af noget ved at tilsidesætte tankerne og nå en dybere tilstand af ro.

Der findes mange forskellige former for meditation, og der er helt sikkert også én, som passer til dig. Der er nemlig ikke nogen rigtig eller forkert måde at meditere på. Det hele afhænger af vores personlighed, tilgang til meditation samt vores mål med meditationen.